Majelis Sinode

Susunan Personalia Majelis Sinode XXI Masa Bakti 2021-2025:

 • Ketua Umum : Pdt. Drs. Paulus Kariso Rumambi, M.Si.
 • Ketua I : Pdt. Marthen Leiwakabessy, S.Th.
 • Ketua II : Pendeta Manuel Essau Raintung, S.Th., M.M.
 • Ketua III : Pdt. Maureen S. Rumeser – Thomas, M.Th.
 • Ketua IV : Pnt Shirley Mauren van Houten – Sumangkut, M.M.
 • Ketua V : Pnt Robynson Letunaung Wekes, S.H., M.M.
 • Sekretaris Umum : Pdt. Elly D. Pitoy-de Bell, S.Th.
 • Sekretaris I : Pdt. Roberto Junfry Mozes Wagey, M.Th.
 • Sekretaris II : Pnt. Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn.
 • Bendahara : Pnt. Eddy M. Soei Ndoen, S.E.
 • Bendahara I : Pnt Victor Pangkerego, S.E.

Susunan Personalia Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja (BPPG) XXI Masa Bakti 2021-2025:

 • Dkn. Ir. Levania Santoso, M.Sc.
 • Pnt. Novy Richard Marlan, S.E.
 • Dkn. John Simon Jaya Lumban Tobing, S.T.

Susunan Personalia Majelis Sinode XX Masa Bakti 2016-2020:

 • Ketua Umum : Pdt. Paulus Kariso Rumambi
 • Ketua I : Pdt. Marthen Leiwakabessy
 • Ketua II : Pdt. Melkisedek Puimera
 • Ketua III : Pdt. Maureen S. Rumeser – Thomas
 • Ketua IV : Pnt. Adrie P. H. Nelwan
 • Ketua V : Pnt. Mangara Pangaribuan
 • Sekretaris Umum : Pdt. Jacoba Marlene Joseph
 • Sekretaris I : Pdt. Elly D. Pitoy-de Bell
 • Sekretaris II : Pnt. Sheila A. Salomo
 • Bendahara : Pnt. Ronny H. Wayong
 • Bendahara I : Dkn. Eddy M. Soei Ndoen

Susunan Personalia Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja (BPPG) XX Masa Bakti 2016-2020:

 • Penatua Shirley Maureen van Houten, SE
 • Penatua Ventje G. Rombot, SE, M.Pd
 • Penatua Ir. Harli Sibarani, MBA

Susunan Personalia Majelis Sinode XIX Masa Bakti 2010-2015:

 • KETUA UMUM : Pdt. Markus Frits Manuhutu, M.Th.
 • KETUA I : Pdt. Marthinus Tetelepta, S.Th, M.Min
 • KETUA II : Pdt. Poltak Halomoan Sitorus, S.Th, M.Si.
 • KETUA III : Pdt. Drs. Ruddy I. Ririhena, M.Si.
 • KETUA IV : Pnt. Drs. Richard van der Muur
 • KETUA V : Pnt. Drs. Tony Waworuntu, M.M.
 • SEKERTARIS : Pdt. Adriaan Pitoy.S.Th, M.Min.
 • SEKERTARIS I : Pdt. Jacoba Marlene Joseph, S.Th.
 • SEKERTARIS II : Pnt. Johan Tumanduk, S.H, M.M, MMin
 • BENDAHARA : Pnt. Adrie Petrus Hendrik Nelwan
 • BENDAHARA I : Pnt. Ronny Hendrik Wayong,SE.

Susunan Personalia Majelis Sinode XVIII Masa Bakti 2005-2010:

 • KETUA UMUM : Pdt. S. Th. KAIHATU, M.Th
 • KETUA I : Pdt. J.D. Sihite, M.A
 • KETUA II : Pnt. Prof. Dr. Ir. John E.H.J. FoEh, M.Sc.
 • KETUA III : Pdt. Drs. Ruddy I. Ririhena, M.Si.
 • KETUA IV : Pnt. Ny. S. Theo Syafei
 • KETUA V : Pnt. Drs. M.B. Wahyono, S.H.
 • SEKERTARIS : Pdt. Drs. J.W.Ch. Sompotan, S.Th.
 • SEKERTARIS I : Pdt. Dra. Ny. M.M. Mual-Loppies, M.Si.
 • SEKERTARIS II : Pnt. Johan Tumanduk, S.H, M.M, MMin
 • BENDAHARA : Pnt. Drs. Agus Marsudi
 • BENDAHARA I : Pnt. Drs. D.R. Wattimena, M.M.